*** ***

KANTINE PGS/VOGEL  

 
Pgs/Vogel heeft de beschikking over een zeer gezellige kantine, dat door de inzet van onze vrijwilligers vrijwel het gehele jaar geopend is! De kantine is te vinden op het volgende adres: Wijndaelerweg 9 te Den Haag. Bij iedere thuiswedstrijd van Pgs/Vogel zaterdag 1 zorgt de club van 50/100 voor hapjes en drankjes. Daarnaast treden er ook met grote regelmaat bandjes en zangertjes op. Kortom, wilt u eens een gezellig middagje voetbal of genieten van de haagse humor, dan is Pgs/Vogel the place to be! Voor een routebeschrijving klikt u op de link naar de routepagina. 

 
 

Kantine 1

 

Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines:

 
Voor het gebruik van de  kantine/clubhuis is een specifiek bestuursreglement "alcohol in sportkantines" opgesteld , waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine/clubhuis zich dient te houden.

Er worden aan personen beneden 18 jaar geen alcoholische dranken geschonken.

Het nuttigen van in het clubhuis aangeschafte dranken op het sportcomplex is verboden buiten het clubhuis en het terras.

Tijdens wedstrijden worden de consumpties in plastic bekers geschonken. Verder is het tijdens wedstrijden alleen in de kantine en op het terras toegestaan alcoholische dranken te nuttigen.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

Het bestuur wil  voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken gedurende hun bardienst geen alcohol.

Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier e.d. zijn in de kantine niet toegestaan, tenzij het bestuur hier haar toestemming heeft gegeven.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd!

Een verenigingslid, die een overtreding van de gedragsregels constateert, kan dit conform de in de statuten opgenomen meldingsprocedure melden.

Een verenigingslid is aanspreekbaar op zijn\haar wangedrag. Een verenigingslid zal, indien hij/zij zich ten opzichte van de vereniging of een of meerdere van haar leden heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels.